Ehdotus järjestyssäännöksi

Vapaarannan järjestyssäännöt  Kotkan Vapaa-ajattelijain omistamasta tukikohdasta käytetään nimitystä Vapaaranta. Se sijaitsee Viikarin itärannalla.
Vapaarannassa jokaisen tulee noudattaa tätä järjestyssääntöä sekä muita hallituksen antamia ohjeita.
Maihinnousuun ovat oikeutetut ainoastaan yhdistyksen jäsenet ja heidän veneseurueensa, sekä  rannan rasitusoikeuden venepaikan haltijat ja heidän seurueensa. Jäsen vastaa seurueensa käyttäytymisestä. Suuremman vierasryhmän voi tuoda ainoastaan hallituksen luvalla.
Hallitus voi myöntää luvan maihinnousuun myös muiden seurojen jäsenille solmittujen yhteistyösopimusten puitteissa. Vaadittaessa jäsenyys on todistettava.
Kiinnittyminen Vapaarantaan tapahtuu pääsääntöisesti laiturikiinnityksellä.
Viimeinen lähtijä tarkastaa, että rakennusten kaikki ovet ja ikkunat on suljettu. Jokainen tilan käyttäjä sulkee tilan kun lopettaa käytön
Vapaarannan sauna on jäsenten käytettävissä. Tarkemmat saunan käyttöohjeet ovat         saunatiloissa.
Päärakennus ja vaja on jäsenten käytettävissä saunan käytöstä riippumatta.
Rakennuksessa yöpyminen on sallittua. Tilojen käyttöön veneilykauden ulkopuolella on saatava hallituksen lupa.
Tiloja voi varata ennakkoon vain hallituksen päätöksellä.
Kävijöiden tulee käsitellä yhdistyksen omistamaa kiinteistöä ja irtaimistoa asiaankuuluvalla huolellisuudella.
Jokaisen vierailijan tulee noudattaa hyvää järjestystä ja ehdotonta siisteyttä.
Jätteiden hylkääminen tai upottaminen luontoon sekä veneen wc:n tyhjentäminen satama-alueelle tai saaren käymälöihin on ehdottomasti kielletty.
10§ Yhdistyksen jäsenillä on oikeus kalastaa määrätyllä vesialueella. Omien pyydysten käyttö on suositeltavaa. Rannassa on vene, johon käyvät Vapaarannan avaimet. Kalastuksesta on nähtävissä erillinen ohje, mitä on noudatettava.
11§ Liikuttaessa Vapaarannassa tulee jokaisen ottaa huomioon saaren muut asukkaat.
12§ Saaren kasvillisuutta ja linnustoa on kaikin tavoin suojeltava ja vaalittava. Kasvavien puiden kaato on kielletty. Pyritään käyttämään valmiita polkuja luonnossa.
13§ Satamassa on koirat ja kissat pidettävä kytkettyinä ja omistajan on huolehdittava siitä, ettei kotieläimistä aiheudu haittaa ja häiriötä muille venekunnille.
14§ Jokainen jäsen on oikeutettu lunastamaan Vapaarannan avaimen, joka käy päärakennukseen, saunaan, vajaan ja rannan veneeseen. Avain on henkilökohtainen ja sen luovuttaminen seuran ulkopuoliselle on kielletty. Havaituissa rikkomustapauksissa jäseneltä voidaan kieltää Vapaarannan käyttö ja periä avain takaisin.
15§ Telttailu on sallittu siihen osoitetulla alueella. Asumattomat teltat on koottava pois.
16§ Tulenteko on sallittu vain siihen varatuilla paikoilla. Poistuttaessa saaresta on ehdottomasti huolehdittava siitä, että tuli kaikissa tulisijoissa ja grilleissä on varmasti sammunut.
17§ Moottorin tarpeeton käyttö on satamassa oltaessa kielletty. Moottoria tai erillistä generaattoria ei saa käyttää lastaus-, valaistus- tai lämmitysenergian tuottamiseen.
18§ Radioita, radiopuhelimia ja muita äänentoistolaitteita tulee käyttää siten etteivät ne häiritse toisia venekuntia tai ympäristöä. Satama- ja telttailualueilla on suotava yörauha sitä haluaville.
19§ Veneet kiinnittyvät laitureihin omalla vastuulla. Yhdistys ei ole vastuussa mahdollisista vahingoista.
20§ Ampuma-aseiden tuonti Vapaarantaan ja niiden käyttö on kielletty.
21§ Kun jäsen toteaa yhdistyksen sääntöjä tai määräyksiä rikotun, on asianomaiselle heti huomautettava asiasta. Mikäli annettu huomautus ei auta, on asiasta ilmoitettava yhdistyksen toimihenkilölle.
22§ Näiden sääntöjen tahallisesta rikkomisesta voidaan rikkojalle antaa yhdistyksen hallituksen määräämä rangaistus.
Nämä järjestyssäännöt astuvat voimaan heti kun Kotkan Vapaa-ajattelijain hallitus ne on hyväksynyt.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti